Om sagor och krigstrauman

 

Om kriget som lever vidare inom oss när det yttre kriget upphört, handlar Clarissa Pinkola Estés  gripande bok "Den trofaste trädgårdsmästaren. En saga om det som aldrig kan dö"

 

"Den här lilla boken innehåller flera sagor. Likt ryska dockor passar de in i varandra, den ena inuti den andra. I mina båda släkter, den ungerska och den mexikanska, har vi för sed att berätta historier för varandra medan vi sköter våra dagliga sysslor. Frågor som gäller den mänskliga tillvaron, särskilt den som berör hjärtat och själen, besvarar vi oftast genom att berätta en saga eller en serie sagor.." Med dessa ord inleder Clarissa Pinkola Estés sin bok som handlar om hennes älsklingsonkel, en gammal bonde som överlevt andra världskrigets fasor i Ungern, och som bevarade sagan om det som aldrig kan dö genom brinnande skogar och minnen av plågsamma händelser under långa dagar och nätter i arbetslägrens slaveri. Genom 'välsignade hjälpare', släktingar och främlingar längs färdvägen, lyckades onkeln, och även andra äldre släktingar till Clarissa Pinkola Estés, ta sig över havet till Amerika. 

"Denna bok är skriven på 'sagospråk' det andliga modersmålet i de familjer jag växte upp i." Och via detta språk kan vi tillsammans med Clarissa Pinkola Estés stiga in i "en tid och på en plats som bara existerar i minnet". Den trofaste trädgårdsmästaren skildrar krigets fasor som de överlevande bär med sig i sitt inre till friheten i det nya landet. Den berättar om träd som meningslöst skövlas av invarderande soldater, men också om det gripande mötet med onkeln på järnvägsstationen, en vilsen gammal man klädd i slitna, lantliga plagg, omgärdad av skenet från järnvägslyktorna som bildar en gloria runt honom. Det är en varm och levande relation som författarinnan låter oss ta del av - en relation fylld av kärlek, glädje, omsorg, men också av plågsamma minnen och oro. "Liksom de övriga krigsflyktingarna i vår släkt plågades min onkel av sina minnen, och han ville helst inte direkt nämna vad han varit med om under kriget. Men människor måste tala om det som gjort dem illa, annars gör sig krigets monster påmint i mardrömmar, gråtattacker och vredesutbrott." Onkeln hittar sitt sätt att hantera det svåra - han berättar om sina minnen i sagoform i tredje person, om "den här mannen' jag kände... i det gamla landet..."

Clarissa Pinkola Estés ställer frågan vad det innebär att leva med ett krig och minnena av ett krig inom sig och menar att "Det innebär att man lever i två världar. I den ena söker man hoppet, i den andra har man givit upp allt hopp. I den ena söker man meningen, i den andra är man övertygad om att den enda meningen med livet är att livet saknar mening." Inom hennes onkel pågick ett krig som fick honom att minnas 'för mycket'. "Ibland var enda sättet att åstadkomma en någorlunda varaktig vapenvila långdragna förhandlingar som inbegrep många snapsar och mycket vodka." Pinkola Estés som är jungiansk analytiker, sammanfattar: "När ett krig är 'över' är det aldrig riktigt 'över'. Det första kriget utspelar sig under krigsåren. Det andra och mycket längre kriget tar sin början när striderna upphör; detta krig pågår i åratal, ofta under flera generationer." Detta visade Margareta Von Trotta smärtsamt övertygande i sin film från 70-talet, Tyskland Bleka Moder. Andra har följt i hennes spår och beskrivit krigets efterverkningar hos andragenerationen, barnen till dem som var krigets offer eller bödlar.

Clarissa Pinkola Estés lyfter fram hoppet: "Vad är det som aldrig kan dö? Det är denna trofasta kraft som vi bär med oss från födseln, den som är större än vi själva, den som inbjuder nya frön till öppen och sargad och obrukad mark så att vi kan börja växa på nytt."


UniKrea erbjuder kort-och långtidsterapi samt workshops
med uttryckande konstterapi, bildterapi och GIM.


unikrea@uttryckandekonst.se
 

UniKrea - Studio för Konstnärligt Gestaltande Terapi och Kurser
Fjällgatan 23B, 116 28 Stockholm

www.unikrea.se

 

Workshop på temat"ärvt" krigstrauma för andragenerationen med utgångspunkt från Den trofaste trädgårdsmästaren. Kursledare uttryckandekonst-och bildterapeut Nadja Gruberg.

 

Mer om sagor

Tillbaks till UniKreas svenska infosida

 

Text om ej annat anges ©Nadja Gruberg 1999-2016
Sidan skapad i Firefox och uppdaterad 7 April 2016

UniKrea grundades 1986 av Nadja Gruberg

UniKrea - Uttryckande Konst och Livsfrågor

Marknadsför din sida också